KRZEWY OZDOBNE

Wiśnia płożąca Prunus pumila var. depressa /C2-C3 *K19
Do koszyka