ROŚLINY ZAGROŻONE

Unikat
Azalia żółta A.pontyjska Rhododendron luteum C5/50-70cm *K19
Do koszyka

ROŚLINY ZAGROŻONE

Tutaj przedstawiamy portrety roślin, które znajdują się na Czerwonej Liście gatunków zagrożonych wyginięciem publikowanych przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody - IUCN. To największa na świecie i najbardziej kompleksowa inwentaryzacja globalnej ochrony gatunków biologicznych. Wykorzystuje zestaw kryteriów do oceny ryzyka wyginięcia tysięcy gatunków i podgatunków. Kryteria te dotyczą wszystkich gatunków i wszystkich regionów świata. Dzięki solidnej bazie naukowej Czerwona Księga IUCN (International Union for Conservation of Nature) jest uznawana za najbardziej miarodajny przewodnik po stanie różnorodności biologicznej.

Cieszymy się, że możemy mieć takie rośliny w ofercie.

Rozpowszechnienie ich uprawy w ogrodach, zapobiegłoby całkowitemu wymarciu tych gatunków. Zachęcamy Was do tego szlachetnego dzieła...